Zwolle, een stad met een rijke geschiedenis en groene omgevingen, herbergt een diversiteit aan flora en fauna. Voor bouw- en ontwikkelingsprojecten is het essentieel om inzicht te hebben in de flora en fauna van het gebied. Een Quickscan flora en fauna is hierbij een cruciale stap.

Wat is een Quickscan Flora en Fauna?

Tijdens een Quickscan flora en fauna wordt onderzocht of (sporen van) beschermde flora en fauna binnen en direct rondom het plangebied aanwezig zijn. Dit onderzoek is essentieel om te bepalen welke stappen nodig zijn om de lokale biodiversiteit te beschermen tijdens de ontwikkeling van een project. In Zwolle kan dit onderzoek bijzonder belangrijk zijn vanwege de diverse ecosystemen die de stad omringen.

  1. Vooronderzoek:
    • In kaart brengen van bestaande gegevens over flora en fauna in het gebied.
  2. Veldonderzoek:
    • Ter plaatse inventariseren van de aanwezige soorten en habitats.
  3. Rapportage:
    • Opstellen van een rapport met bevindingen en aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen of mitigatiemaatregelen.

Waarom is dit belangrijk voor Zwolle?

Zwolle, een stad met een rijke geschiedenis en groene omgevingen, herbergt een diversiteit aan flora en fauna. Voor bouw- en ontwikkelingsprojecten is het essentieel om inzicht te hebben in de flora en fauna van het gebied. Een Quickscan flora en fauna is hierbij een cruciale eerste stap.

Voorbeelden van Projecten in Zwolle

In Zwolle worden regelmatig flora- en fauna-inventarisaties uitgevoerd door natuurorganisaties zoals KNNV en IVN, samen met lokale bewoners. Deze onderzoeken helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit en bij het nemen van passende maatregelen om deze te beschermen

Lokale Expertise

Voor een accurate en betrouwbare Quickscan flora en fauna in Zwolle is het raadzaam om samen te werken met lokale ecologische experts. Zij hebben niet alleen de kennis van de lokale biodiversiteit, maar ook de ervaring met de specifieke ecologische uitdagingen en wettelijke eisen in de regio.

Verplichting vanuit de Provincie

Een Quickscan flora en fauna is verplicht vanuit de provincie voor diverse ruimtelijke ontwikkelingen. Provincies eisen deze onderzoeken om ervoor te zorgen dat projecten geen schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en hun leefgebieden. Dit onderzoek is noodzakelijk bij bijvoorbeeld bouw-, sloop-, of renovatieprojecten.

Bij het plannen van ontwikkelingsprojecten in Zwolle is een Quickscan flora en fauna onmisbaar. Het waarborgen van de lokale biodiversiteit zorgt niet alleen voor het voldoen aan wettelijke eisen, maar draagt ook bij aan een duurzame en verantwoorde ontwikkeling van de stad. Door nauw samen te werken met ecologische experts kan ervoor worden gezorgd dat de rijke biodiversiteit van Zwolle behouden blijft.

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
📞 085 004 33 02

Contact formulier