Wanneer je een ontheffing Wet natuurbescherming hebt verkregen is het vaak verplicht om een ecologisch werkprotocol op te laten stellen en de werkzaamheden ecologisch te laten begeleiden.

Met een ecologisch werkprotocol ben je verzekerd dat je tijdens de werkzaamheden voldoet aan de eisen die in de verkregen ontheffing staan. Ook kan het opstellen van een ecologisch werkprotocol vereist zijn als je werkt conform een goedgekeurde gedragscode.

In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om negatieve effecten op beschermde plant- en diersoorten tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Wanneer het ecologisch werkprotocol een eis is vanuit een ontheffing, dan worden ook de voorwaarden (voorschriften) uit de ontheffing hierin meegenomen. Het ecologisch werkprotocol beschrijft wie er wanneer en waar verantwoordelijk voor is. De volgende onderdelen komen aan bod in een ecologisch werkprotocol:
– Het projectgebied en de werkzaamheden
– Aanwezige natuurwaarden
– Werkmethode
– De periode waarin wel of niet mag worden gewerkt
– Hoe voorkomen wordt dat beschermde diersoorten worden verwond/gedood
– Hoe voorkomen wordt dat beschermde plantensoorten worden vernield

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
📞 085 004 33 02

Contact formulier