Wanneer een marteronderzoek

Wanneer een quickscan flora & fauna is uitgevoerd en de uitkomst van dit onderzoek bepaalt dat een plangebied potentie bevat voor de huisvesting van marterachtigen dient hiervoor een aanvullend onderzoek te worden ingepland.

Tijdens een dergelijk marteronderzoek wordt vaak met wildcamera’s gewerkt in combinatie met de Mostela. Deze onderzoeken vinden plaats over een tijdsbestek van enkele weken. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek kijken wij naar de aanwezigheid van de volgende soorten: steenmarter, boommarter, wezel, hermelijn en/of bunzing.

Nadat het onderzoek is afgerond beschrijven wij de bevindingen en aanbevelingen in een rapport. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek; wel of geen marters aangetroffen, zijn geen vervolgstappen nodig of kunnen wij een ontheffingsaanvraag voorbereiden en indienen.

In Noord-Holland is het mogelijk om zonder het uitvoeren van een soortspecifiek onderzoek een ontheffing aan te vragen. Dit is een goede keuze als zeker is dat één of meer soorten van de beschermde marterachtigen aanwezig zijn in het gebied en de werkzaamheden negatieve invloed heeft op deze soort(en).

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
πŸ“ž 085 004 33 02

Contact formulier