Stikstof is een belangrijk element voor de groei van planten en gewassen. Echter kan te veel stikstof in het milieu leiden tot een verhoogde stikstofdepositie op natuurgebieden en dat kan schadelijk zijn voor de biodiversiteit. Stikstofdepositie is de neerslag van stikstofverbindingen (zoals ammoniak en stikstofoxiden) uit de lucht op de bodem, wateren en planten.

Met behulp van de AERIUS calculator kunnen wij berekenen wat de stikstofdepositie is van de activiteiten op omliggende Natura 2000-gebieden. Wanneer de depositie binnen één of meerdere Natura 2000-gebieden hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient een vergunning te worden aangevraagd. 

In onze adviezen nemen wij maatregelen mee die de uitstoot van stikstof verminderen. Denk hierbij aan het gebruiken van emissie-arme technologieën, het verbeteren van de efficiëntie van het gebruik van grondstoffen of het verminderen van verkeersbewegingen.

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten over onze diensten of als je hulp nodig hebt bij stikstofberekeningen en vergunningsaanvragen.

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
📞 085 004 33 02

Contact formulier