Alle vleermuissoorten in Nederland zijn streng beschermd. Dit wordt geregeld in de Wet natuurbescherming. Bij ruimtelijke plannen zoals (grootschalige) renovatie en/of sloop kan het zijn dat vleermuizen in de panden aanwezig zijn.

Na het uitvoeren van een quickscan flora en fauna kunnen wij zeggen of vleermuizen (mogelijk) gebruik maken van het pand. Zodra dit is vastgesteld wordt een vleermuisonderzoek gestart. Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van verschillende typen verblijfplaatsen met elk een eigen functie. Je kunt onderscheidt maken tussen zomerverblijfplaatsen, kraamverblijfplaatsen, paarverblijfplaatsen en (massa)winterverblijfplaatsen. Veelal moeten er tussen de 5 en 6 bezoeken plaatsvinden tussen half mei tot en met september. De aantallen bezoeken en de duur van deze bezoeken ligt aan welke soorten vleermuizen verwacht worden in het projectgebied.

Blijkt tijdens het aanvullend onderzoek vleermuizen dat het plangebied gebruikt worden door vleermuizen? Dan heb je waarschijnlijk een ontheffing Wet natuurbescherming nodig. Om een ontheffing te kunnen krijgen moeten er o.a. extra maatregelen getroffen worden voorafgaand en/of tijdens de werkzaamheden. Maatregelen kunnen o.a. bestaan uit het ophangen van (tijdelijke) vleermuiskasten, het ongeschikt maken van verblijfplaatsen (buiten de kwetsbare periode) en het realiseren van permanente verblijfplaatsen.

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
πŸ“ž 085 004 33 02

Contact formulier