Wil je een ruimtelijke ingreep uitvoeren, dan moet je je houden aan de Wet natuurbescherming. Dat betekent dat je ecologisch onderzoek moet laten uitvoeren. De eerste stap hierin is een quickscan flora en fauna. Blijkt uit die quickscan dat beschermde soorten (of functies hiervan) binnen het gebied mogelijk aanwezig zijn, dan moet dit verder onderzocht worden. Dat wordt soortspecifiek onderzoek genoemd. De doorlooptijd van soortspecifiek onderzoek ligt tussen de 1 en 12 maanden.

Hoe gaat soortspecifiek onderzoek in zijn werk?

Wij raden ten eerste aan om altijd een quickscan flora en fauna uit te laten voeren. Tijdens een quickscan flora en fauna kunnen wij de aanwezigheid van heel veel soorten uitsluiten. Soorten waarvan dit niet kan, onderzoeken we verder in het soortgericht onderzoek.

Het soortgericht onderzoek bestaat uit een aantal bezoeken aan het plangebied (en de directe omgeving hiervan) waarbij wij zoeken naar de aanwezigheid van (en sporen van) de betreffende soort. Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd in het seizoen dat de soort actief is. Anders dan bij een quickscan, die jaarrond uitgevoerd kan worden, is soortspecifiek onderzoek gebonden aan een bepaalde periode. Deze periode is afhankelijk van de soort waar het onderzoek naar gedaan moet worden.

Resultaten van het onderzoek

Na het onderzoek weet je of er beschermde soorten (of functies van beschermde soorten) voorkomen in het plangebied. Je weet wat het effect van de ingreep is op individuen maar ook op de hele populatie. Daaruit volgt welke maatregelen je moet nemen en of je een ontheffing aan moet vragen.

Kwaliteitsborging

Wij werken met de geldende protocollen, zoals het Vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus en de kennisdocumenten van BIJ12. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van een eventuele ontheffingsaanvraag. Bij moeilijk te traceren soorten zoeken wij altijd naar aanvullende innovatieve monitoringstechnieken en nemen wij, indien nodig, contact op met externe experts op het gebied van deze soorten.

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
📞 085 004 33 02

Contact formulier