Als uit een quickscan flora en fauna en het aanvullend onderzoek blijkt dat jou project negatieve effecten heeft op beschermde planten- en/of diersoorten, kun je de werkzaamheden niet zonder meer uitvoeren. In het rapport van het aanvullend onderzoek zal staan welke verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden zullen worden bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren die de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden, heb je een ontheffing Wet natuurbescherming nodig.

Bij het aanvragen van dergelijke ontheffing, wordt een zogenaamde activiteitenplan opgesteld. Een activiteitenplan bestaat deels uit een mitigatie- en compensatieplan (verzachten, voorkomen en/of compenseren van de negatieve effecten) en uit soortinformatie waar op basis van de beslissing wordt gemaakt of een ontheffing wordt verleend. Denk hierbij aan het wettelijk belang (dit verschilt per beschermingsregime), de staat van instandhouding van de soort(en) en een onderzoek of er alternatieve werkzaamheden verricht kunnen worden waarbij geen verbodsbepalingen worden overtreden.

Dergelijk activiteitenplan wordt ingediend bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft, na het indienen, 20 weken de tijd om een ontheffing wel of niet af te geven. Houd er rekening mee dat de termijn van 20 weken vaak wordt overschreden vanwege aanvullende vragen (in dergelijke gevallen wordt de termijn van 20 weken ‘gepauzeerd’) en de werkdruk bij het bevoegd gezag.

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
📞 085 004 33 02

Contact formulier