Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet je voldoen aan de Omgevingswet. Dit betekent dat de aanwezigheid van beschermde flora en fauna onderzocht moet worden. Het onderzoek bestaat uit een quickscan flora en fauna en, indien nodig, soortspecifiek onderzoek

Dergelijke onderzoeken vinden altijd vóór aanvang van de werkzaamheden plaats. Indien uit deze onderzoeken blijkt dat, ondanks het treffen mitigerende maatregelen, verbodsbepalingen uit de Omgevingswet of Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden overtreden, moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. 

De doorlooptijd van een vergunningsaanvraag duurt 8 weken, met een mogelijke verlenging met 6 weken. Naast het verkrijgen van een vergunning is het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen nodig. In sommige gevallen is een gewenningsperiode nodig, deze is afhankelijk van de aangetroffen natuurwaarden. In de praktijk kan dit 3-6 maanden duren, met uitschieters naar 1 jaar. 

Wil je vertraging voorkomen? Schakel vroegtijdig onze ecoloog in. Wanneer wij op tijd worden ingeschakeld, kunnen de plannen of de werkzaamheden tijdig aangepast worden aan de eisen gesteld in de Omgevingswet. Heb je na het lezen nog vragen over Omgevingswet flora- en fauna-activiteiten en omgevingsvergunningen? Neem gerust contact met ons op!

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
📞 085 004 33 02

Contact formulier