Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet je voldoen aan de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat de aanwezigheid van beschermde flora en fauna onderzocht moet worden. Het onderzoek bestaat uit een quickscan flora en fauna en, indien nodig, soortspecifiek onderzoek

Dergelijke onderzoeken vinden altijd vóór aanvang van de werkzaamheden plaats. Indien uit deze onderzoeken blijkt dat, ondanks het treffen mitigerende maatregelen, verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden overtreden, moet een ontheffing aangevraagd worden. 

De doorlooptijd van een ontheffingsaanvraag duurt minimaal 5 maanden. Naast het verkrijgen van een ontheffing is het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen nodig. In sommige gevallen is een gewenningsperiode nodig, deze is afhankelijk van de aangetroffen natuurwaarden. In de praktijk kan dit 3-6 maanden duren, met uitschieters naar 1 jaar. 

Wil je vertraging voorkomen? Schakel vroegtijdig onze ecoloog in. Wanneer wij op tijd worden ingeschakeld, kunnen de plannen of de werkzaamheden tijdig aangepast worden aan de eisen gesteld in de Wet natuurbescherming. Heb je na het lezen nog vragen over Wet natuurbescherming en ontheffingsaanvragen? Neem gerust contact met ons op!

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
📞 085 004 33 02

Contact formulier