De gierzwaluw is een soort waarvan het nest jaarrond is beschermd. Blijkt uit een quickscan flora en fauna dat er mogelijk gierzwaluwen aanwezig zijn in jouw plangebied? Dan moet er een aanvullend gierzwaluwonderzoek uitgevoerd worden om te bepalen of en waar nestplaatsen van deze soort aanwezig zijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen die in het kennisdocument gierzwaluw staan en bestaat uit drie bezoeken tussen 15 mei en 15 juli, waarvan minimaal 1 inventarisatie tussen 20 juni en 7 juli uitgevoerd moet worden.

Blijkt uit het gierzwaluwonderzoek dat nestplaatsen van gierzwaluw(en) aanwezig zijn in jouw projectgebied? Dit is geen reden tot paniek. Als we er op tijd bij zijn betekent dit niet gelijk vertraging voor het project. Wel moet er, voordat de werkzaamheden plaatsvinden, een ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd worden en moeten er extra maatregelen getroffen worden tijdens de werkzaamheden. De maatregelen bestaan o.a. uit het ophangen van (tijdelijke) nestkasten, ongeschikt maken van het plangebied (buiten het broedseizoen) en het realiseren van permanente nestvoorzieningen voor gierzwaluw.

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
📞 085 004 33 02

Contact formulier