Het gaat niet goed met onze populaties huismussen. In de laatste twintig jaar zijn de aantallen broedparen met meer dan 50% afgenomen. Dit komt onder andere door de afname van voedselbeschikbaarheid en nestgelegenheid in het stedelijk gebied. Oorzaken van de afname komt door veranderingen in woningbouw, woningrenovaties, het intensiveren van het groenbeheer en het verstening van tuinen.

De huismus is een soort waarvan het nest jaarrond is beschermd. Blijkt uit een quickscan flora en fauna dat er mogelijk huismussen aanwezig zijn in jouw plangebied? Dan moet er een aanvullend huismusonderzoek uitgevoerd worden om te bepalen of en waar nestplaatsen van deze soort aanwezig. Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen die in het kennisdocument huismus staan en bestaat uit twee bezoeken tussen 1 april en 15 mei of vier bezoeken tussen 10 maart en 20 juni.

Blijkt uit het huismusonderzoek dat nestplaatsen van huismus(sen) aanwezig zijn in jouw projectgebied? Dit is geen reden tot paniek. Als we er op tijd bij zijn betekent dit niet gelijk vertraging voor het project. Wel moet er, voordat de werkzaamheden plaatsvinden, een ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd worden en moeten er extra maatregelen getroffen worden tijdens de werkzaamheden. De maatregelen bestaan o.a. uit het ophangen van (tijdelijke) nestkasten, ongeschikt maken van het plangebied (buiten het broedseizoen) en het realiseren van permanente nestvoorzieningen voor huismussen.

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
πŸ“ž 085 004 33 02

Contact formulier