Waarom is dit belangrijk voor Eindhoven?

Eindhoven heeft een scala aan beschermde diersoorten en planten. Bij projecten zoals de herontwikkeling van stedelijke gebieden of de bouw van nieuwe infrastructuur is het noodzakelijk om rekening te houden met deze biodiversiteit. Een goed uitgevoerd ecologisch onderzoek kan helpen om wettelijke verplichtingen na te komen en de ecologische waarde van een gebied te behouden.

Voorbeelden van Projecten in Eindhoven

Eerdere projecten in Eindhoven, zoals het vleermuisonderzoek voor de TU Eindhoven, benadrukken het belang van grondige ecologische scans. Bij dit project bleek uit de quickscan dat het gebied mogelijk onderdak bood aan beschermde vleermuissoorten, wat leidde tot verdere onderzoeken en beschermende maatregelen.

Hoe wordt een Quickscan uitgevoerd?

Eindhoven, een stad bekend om zijn technologische innovaties en bruisende cultuur, herbergt ook een rijke biodiversiteit. Voor bouw- en ontwikkelingsprojecten is het essentieel om inzicht te hebben in de flora en fauna van het gebied. Een Quickscan flora en fauna is hierbij een cruciale stap.

Wat is een Quickscan Flora en Fauna?

Tijdens een Quickscan flora en fauna wordt onderzocht of (sporen van) beschermde flora en fauna binnen en direct rondom het plangebied aanwezig zijn. Dit onderzoek is essentieel om te bepalen welke stappen nodig zijn om de lokale biodiversiteit te beschermen tijdens de ontwikkeling van een project. In Eindhoven kan dit onderzoek bijzonder belangrijk zijn vanwege de diverse ecosystemen die de stad omringen.

  1. Vooronderzoek:
    • In kaart brengen van bestaande gegevens over flora en fauna in het gebied.
  2. Veldonderzoek:
    • Ter plaatse inventariseren van de aanwezige soorten en habitats.
  3. Rapportage:
    • Opstellen van een rapport met bevindingen en aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen of mitigatiemaatregelen.

Lokale Expertise

Voor een accurate en betrouwbare Quickscan flora en fauna in Eindhoven is het raadzaam om samen te werken met lokale ecologische experts. Zij hebben niet alleen de kennis van de lokale biodiversiteit, maar ook de ervaring met de specifieke ecologische uitdagingen en wettelijke eisen in de regio.

Verplichting vanuit de Provincie

Houd altijd in gedachten dat een Quickscan flora en fauna een verplichting is vanuit de provincie voor bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling. Ecosprong helpt met nader onderzoeken, mitigerende maatregelen, of vergunningsaanvragen om ervoor te zorgen dat het project kan doorgaan terwijl de biodiversiteit behouden blijft.

Bij het plannen van ontwikkelingsprojecten in Eindhoven is een Quickscan flora en fauna onmisbaar. Het waarborgen van de lokale biodiversiteit zorgt niet alleen voor het voldoen aan wettelijke eisen, maar draagt ook bij aan een duurzame en verantwoorde ontwikkeling van de stad. Door nauw samen te werken met ecologische experts kan ervoor worden gezorgd dat de rijke biodiversiteit van Eindhoven behouden blijft.

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
📞 085 004 33 02

Contact formulier