Ecosprong is een ecologisch adviesbureau dat in Hoogezand en omgeving actief is. Onze diensten bestaan uit het uitvoeren van quickscans flora en fauna, aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen of andere beschermde diersoorten, het aanvragen van ontheffingen en het maken van stikstofberekeningen. We bieden volledige ecologische ondersteuning voor ieder project.

Quickscan flora en fauna in Hoogezand

Een ecologische quickscan flora en fauna is een snelle manier om inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van beschermde planten- en dierensoorten in een gebied. Met de quickscan kan Ecosprong bepalen welke vervolgstappen nodig zijn. Het rapport dat Ecosprong opstelt, biedt duidelijkheid of verder onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld als het voorkomen van bepaalde soorten in het plangebied niet uitgesloten kan worden. Met andere woorden, de quickscan is bedoeld om te bepalen of aanvullende onderzoeken nodig zijn om een volledig beeld te krijgen van de dier- en plantsoorten in het betreffende gebied.

Aanvullend ecologisch onderzoek naar beschermde dier- of plantsoorten in Hoogezand

Ecosprong kan aanvullend onderzoek verzorgen. Denk hierbij aan onderzoek naar beschermde diersoorten zoals vleermuizen. Het is belangrijk om te weten waar verblijfplaatsen en/of leefgebied aanwezig is voordat de werkzaamheden plaatsvinden. Ecosprong kan dus onderzoeken of er beschermde soorten aanwezig zijn en adviseren welke maatregelen nodig zijn om deze soorten te beschermen en werkzaamheden doorgang te laten vinden.

Ecologische ontheffingsaanvraag in Hoogezand

Ecosprong biedt naast quickscans flora en fauna ook diensten aan voor het aanvragen van ontheffingen. Soms is het nodig om af te wijken van bestaande regels, bijvoorbeeld als een project invloed heeft op beschermde dier- of plantsoorten. In dat geval kan een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie Groningen.

Het aantreffen van beschermde dier- of plantsoorten betekent niet dat werkzaamheden niet kunnen doorgaan. Er is bijna altijd een plan mogelijk waarin gekozen wordt voor compenseren of mitigeren. Deze plannen worden vervolgens beschreven in een ontheffingsaanvraag en deze wordt door de provincie Groningen getoetst.

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
📞 085 004 33 02

Contact formulier