Ecosprong is een ecologisch adviesbureau dat opereert in Breda en omgeving. Ecosprong kan volledige ecologische projectbegeleiding bieden. Een project begint bij ons vaak met een quickscan flora en fauna. Tijdens een ecologische quickscan komen wij op locatie in Breda. Aldaar bekijken wij het project- of plangebied en onderzoeken wij of deze geschikt is voor (onderdelen van) de leefomgeving van beschermde soorten flora en fauna. Nadat wij een quickscan hebben uitgevoerd ontvang jij als opdrachtgever een ecologisch quickscan rapport. Dit rapport kan een aantal uitkomsten hebben. Hieronder bespreken we de mogelijke uitkomsten.

Aanvullend ecologisch onderzoek in Breda

Het kan zijn dat een plangebied geschikt is voor een bepaalde beschermde plant- en/of diersoort. Tijdens een ecologische quickscan is er niet genoeg tijd om daadwerkelijk uit te sluiten of deze diersoorten hier ook echt zitten. Ook zijn voor dergelijk aanvullende onderzoeken protocollen waar het onderzoek aan moet voldoen. Vaak betekend dit dat wij op een later moment een aantal keer terug moeten komen. Dit kan in de nacht, overdag of in de avond zijn, afhankelijk van de soort. Vaak worden bij deze onderzoeken gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen. Denk hierbij aan batdetectoren voor vleermuizen of cameravallen en marterboxen voor kleine marters.

Als een aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden wordt hiervan een rapport opgesteld. Dit rapport wordt met jou als opdrachtgever gedeeld.

Ecologische ontheffingsaanvraag in Breda

Een ontheffing Wet natuurbescherming is nodig wanneer verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Blijkt namelijk uit het aanvullend onderzoek dat de werkzaamheden (negatief) invloed hebben op beschermde soorten? Dan moet in de meeste gevallen een ontheffing aangevraagd worden bij een bevoegd gezag. In Breda is dit de omgevingsdienst Brabant Noord (OBN). In sommige gevallen kan gewerkt worden volgens een goedgekeurde gedragscode of kunnen alle negatieve effecten voorkomen worden. Dan is meestal een ecologisch werkprotocol, waar de verzachtende maatregelen in staan, voldoende.

Bij het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming wordt een activiteitenplan opgesteld. Aan de hand van de activiteitenplan wordt wel/geen ontheffing toegekend. In het besluit (verkregen ontheffing) staan allerlei voorschriften. Deze bestaan uit maatregelen die in het activiteitenplan staan en aanvullende maatregelen die het bevoegd gezag nodig acht.

Contact

Heb je vragen over ecologisch onderzoek, advies nodig of wil je een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in.

Wil je even sparren?
📞 085 004 33 02

Contact formulier